Subsidie zonnepanelen

Subsidies zonnepanelen

Op dit moment zijn er meerdere subsidies voor zonnepanelen. Veel mensen vergeten het, maar salderen en de btw-teruggaaf over de aanschaf van zonnepanelen zijn ook subsidies.

Wat is salderen?

U kunt te allen tijde uw zelf opgewekte stroom terugleveren aan het openbare net. Nederland loopt hiermee voorop, want in sommige Europese landen is dit nog steeds verboden. Daar wil de Europese Commissie overigens verandering in brengen, zo blijkt uit het beleidsplan dat op 15 juli 2015 is gepubliceerd. Op uw energierekening staat hoeveel stroom u geleverd heeft gekregen van uw energieleverancier. Dat staat vermeld in kWh. Daarvan wordt de energie die u heeft teruggeleverd afgetrokken. Deze aftreksom heet salderen. Niet alle energie die u terug levert telt mee voor het salderen. Er is een grens vastgesteld. Dit heet de salderingsgrens. U moet de elektriciteit via dezelfde aansluiting terugleveren als waarmee de leverancier u elektriciteit levert. Alleen dan is saldering mogelijk. Deze regels gelden alleen voor kleinverbruikers. U bent kleinverbruiker als u een elektriciteitsaansluiting heeft van maximaal 3×80 Ampère. Uw energieleverancier kan u vertellen welke aansluiting u heeft. Heeft u een grotere aansluiting dan 3×80 Ampère? Dan kunt u met een energieleverancier zelf afspraken maken over het salderen.

Regels voor salderen en terugleveren per 1 januari 2014

Per 1 januari 2014 zijn de regels over salderen en terugleveren veranderd. De wet is daarvoor aangepast: art. 31c elektriciteitswet 1998. De belangrijkste wijziging is dat u voorheen tot 5000 kWh teruggeleverde elektriciteit van uw eigen verbruik mocht aftrekken. Nu is de salderingsgrens de hoeveelheid energie die u van de energieleverancier geleverd heeft gekregen. Dat kan dus ook meer dan 5000 kWh per jaar zijn.

De salderingsgrens is daarmee voor iedereen anders. In de rekensom voor salderen geldt de geleverde hoeveelheid energie als grens. U kunt dus nooit meer salderen dan de hoeveelheid energie die u geleverd hebt gekregen. Hoe hoog uw salderingsgrens is, vindt u terug op uw energierekening.

Voorbeeld 1

Uw energieleverancier levert u 3500 kWh. Uw zonnepanelen leveren 2000 kWh op. Daarvan gebruikt u zelf 1000 kWh. U levert dan 1000 kWh terug aan het openbare net. De salderingsgrens is de geleverde energie van de energieleverancier. In dit voorbeeld 3500 kWh. Van de 3500 kWh wordt de door u terug geleverde energie 1000 kWh afgetrokken. U moet nog voor 2500 kWh betalen.

Levert u meer stroom terug dan u verbruikt?

Dan krijgt u een terugleververgoeding. Na het salderen blijft er nog een hoeveelheid energie over. Uw energieleverancier moet u hiervoor een redelijke terugleververgoeding geven. Hij mag zelf de hoogte van de terugleververgoeding bepalen. Wel ziet de Autoriteit Consument en Markt (ACM) erop toe dat de vergoeding inderdaad redelijk is.

Houd er rekening mee dat 7 cent per kWh al redelijk kan zijn. Het is daarom uit financieel oogpunt niet aan te raden meer zonnepanelen te installeren dan u nodig heeft om uw eigen jaarlijkse stroomverbruik mee op te wekken. Voor een gemiddeld stroomverbruik van 3500 kWh komt dat neer op zo’n 16 panelen met elk een capaciteit van 250 wattpiek.

Voorbeeld 2

Uw energieleverancier levert u 500 kWh. Uw zonnepanelen leveren 2200 kWh op. Daarvan gebruikt u zelf 1000 kWh. U levert dan 1200 kWh terug aan het openbare net.

De salderingsgrens is de geleverde energie van de energieleverancier. In dit voorbeeld 500 kWh. Van de 500 kWh zou de door u terug geleverde energie van 1200 kWh afgetrokken moeten worden. Maar omdat er een salderingsgrens is van 500 kWh, wordt er maar tot 500 kWh afgetrokken. Voor de 700 kWh die over blijft ontvangt u een terugleververgoeding. (bron: ConsuWijzer.nl)

Terugleververgoeding en btw

De Belastingdienst ziet eigenaren van zonnepanelen tegenwoordig als ondernemer. Dat betekent dat u de betaalde btw over de aanschaf terug kunt vragen. U moet zich dan bij de Belastingdienst aanmelden als ondernemer. In dat geval zal u btw moeten betalen over de terugleververgoeding en de leverancier verzoeken om de terugleververgoeding inclusief btw uit te keren. Een aantal energieleveranciers betaalt de terugleververgoeding altijd inclusief btw, dus ook zonder dat u daarvoor een verzoek heeft ingediend. Let op: in onze Energievergelijker gaan wij standaard uit van een terugleververgoeding exclusief btw. Ook over het eigen verbruik moet btw worden betaald. Bekijk het stappenplan hoe u de btw terugvraagt. Zie ook wat de Belastingdienst hier over zegt.

bron: gaslicht.comHR Solar Nero
24 januari 2018
Lees meer


PVT paneel in opmars
3 juni 2017
Lees meer


SolarEdge HD wave verkrijgbaar
9 november 2016
Lees meer

Uw besparing?