Belastingvoordelen in de zakelijke markt

Belastingvoordelen in de zakelijke markt

Kleinschaligheids-investeringsaftrek (KIA)

Als u in een boekjaar investeert in bedrijfsmiddelen, dan kunt u in aanmerking komen voor de kleinschaligheids-investeringsaftrek. De bedrijfsmiddelen waarin u investeert, zonneboilers komen in aanmerking komen voor investeringsaftrek. Het bedrag van de kleinschaligheids-investeringsaftrek hangt af van het geïnvesteerde bedrag in het boekjaar.

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Als een ondernemer investeert in energiebesparende technieken of duurzame energie kan deze wellicht gebruikmaken van de Energie Investerings Aftrek (EIA). Uw investering biedt dubbel voordeel: uw energiekosten gaan omlaag én u betaalt minder inkomsten- of vennootschapsbelasting. Energie-investeringsaftrek (EIA) is een belastingvoordeel van 58% over het geïnvesteerde bedrag.

Milieu-investeringsaftrek (MIA) Regeling willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)

De milieu-investeringsaftrek (MIA) biedt u de mogelijkheid de fiscale winst te verlagen. U kunt tot 36% van het investeringsbedrag in mindering brengen op de fiscale winst. Het percentage van de aftrek is afhankelijk van de milieu-effecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel.

Met de VAMIL kunt u een investering op een willekeurig moment afschrijven. Voor investeringen vanaf 2011 is de willekeurige afschrijving beperkt tot 75%. Door sneller afschrijven vermindert u de fiscale winst en betaalt u minder belasting in dat jaar. Dit geeft u een rente- en liquiditeitsvoordeel.

De MIA en VAMIL zijn twee verschillende regelingen maar worden vaak gecombineerd. Beide regelingen maken gebruik van een gezamenlijke lijst, de zogenaamde milieulijst. Op deze lijst staan alle bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor MIA en/of VAMIL. Ieder jaar stelt het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een nieuwe milieulijst op. De milieulijst 2012 wordt begin 2012 gepubliceerd.

Uw besparing?