PVT panelen met hoog rendement populair

De opkomst van PVT panelen met een hoog rendement is ongekend. De hybride zonnepanelen, waarbij een slimme combinatie gemaakt wordt tussen opwekken van energie en besparen op gas, zijn vooral populair bij woning eigenaren die slim willen omgaan met het beperkte dak oppervlakte van het huis. De PVT panelen zijn vooral in trek vanwege de de lagere montagekosten, de mogelijkheid om BTW terug te ontvangen, en de ISDE subsidie die toe te passen is op deze zonnepanelen als de combi panelen beschikken over een Solar Keymark certificaat. 

PVT paneel

PVT paneel

Montage kosten PVT paneel

Net als bij zonnecollectoren moeten PVT panelen aangesloten worden op een warmtewisselaar. Dit kan zijn in de vorm van een buffervat waarbij de warmte opgeslagen wordt in een tank, maar vaak worden pvt panelen ook aangesloten voor een naverwarmer (bijvoorbeeld CV ketel) of aan een circulatiepomp. Daarnaast moeten de PVT panelen, net als “gewone” zonnepanelen aangesloten worden aan een omvormer of direct aan een verwarmingsspiraal om zo gebruik te kunnen maken van de elektriciteit. Echter is nu het grote voordeel van de PVT panelen is dat de montagekosten verdeeld kunnen worden over beide systemen, omdat het in één handeling geïnstalleerd kan worden. Uiteraard is het wel noodzakelijk dat de installateur kennis heeft van verwarming en zonnestroom. Deze laatste combinatie is meestal niet aanwezig bij prijsvechters die willen profiteren van de hype van zonnepanelen. Als laatste is veiligheid een zeer belangrijk punt omdat we nu de combinatie van elektriciteit en water gaan maken in één product. 

Energie opbrengst van PVT panelen

Veel mensen denken dat PVT panelen goed zijn omdat er op hetzelfde dak oppervlakte waar elektriciteit wordt opgewekt ook gas bespaard word. Dit is natuurlijk ook zo, maar vergeet niet dat naast de 120m² gas die een PVT paneel bespaard op jaarbasis, ook het rendement van het deel waarmee stroom wordt opgewekt omhoog gaat. Hoewel zonnepanelen ontwikkeld zijn om in hun werk te doen in zonlicht, “voelen” de zonnepanelen zicht niet prettig bij hogere temperaturen. De opbrengt van een zonnepaneel daalt naar gelang de temperatuur stijgt. Hierdoor is het juist goed om deze warmte af te vangen en het systeem passief te koelen. Jaarlijks wekt een PVT paneel 10 -15% meer energie op dan een “gewoon” zonnepaneel.

PVT huis ZB

BTW teruggave op PVT panelen

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft bepaald dat particulieren recht hebben op teruggaaf van btw op de aanschaf en installatie van zonnepanelen. Dit arrest is gewezen op 20 juni 2013 en wordt ook wel de zaak Fuchs genoemd. Het Hof van Justitie heeft in deze zaak bepaald dat dhr. Fuchs wel een ondernemer was voor de omzetbelasting. Daarom had hij recht op teruggaaf van de btw die hij had betaald bij de aanschaf en installatie van zijn zonnepanelen. Betekent dit dat Nederlandse particulieren ook recht op teruggaaf van btw hebben bij de aanschaf en installatie van zonnepanelen?  Als u zonnepanelen hebt en stroom levert aan uw energieleverancier, bent u ondernemer voor de btw. 

U hoeft zich niet aan te melden als ondernemer als het te betalen btw-bedrag per kalenderjaar € 1.345 of minder is en dit is meestal het geval bij een particuliere zonnestroom installatie.  Maar als u zich niet aanmeldt als ondernemer, kunt u de btw die aan u in rekening is gebracht voor de aanschaf en installatie van de zonnepanelen niet terugkrijgen.

Uiteraard wilt u de btw die aan u in rekening is gebracht voor de aanschaf en installatie van de zonnepanelen wel terugkrijgen! Dus moet u zich bij de Belastingdienst aanmelden als ondernemer. Als de zonnepanelen tot een (huwelijks) goederengemeenschap behoren, kan alleen de persoon die op de energienota staat vermeld zich aanmelden als ondernemer.

Stappenplan als u de btw op de zonnepanelen wilt terugkrijgen

  • Meld u bij de Belastingdienst aan als ondernemer.
  • Dien de btw-aangifte(n) in over het jaar waarin de zonnepanelen zijn aangeschaft.
  • Geef uw rekeningnummer voor de btw-teruggaaf aan ons door met het formulier ‘Wijzigen rekeningnummer ondernemers’ op het beveiligde gedeelte van de belastingdienst. U vindt dit formulier onder ‘Overige formulieren’.
  • Doe in dat jaar een verzoek om ontheffing van administratieve verplichtingen met als ingangsdatum 1 januari van het daaropvolgende jaar.

Vind u dit allemaal net iets te ingewikkeld? Wij vragen voor u de btw terug en handelen alles verder af met de belastingdienst, vraag ernaar bij één van onze adviseurs.

Subsidie PVT panelen

Burgers en ondernemers die zelf in huis of in het bedrijf duurzame energie willen opwekken kunnen vanaf sinds januari dit jaar subsidie aanvragen voor  zonneboilers, warmtepompen en palletkachels. Hiervoor wordt het komende jaar 70 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Minister Henk Kamp (Economische Zaken): “Onze energievoorziening gaat de komende jaren veranderen. Nederlandse huizen en bedrijven zullen in de toekomst minder door gas en meer door duurzame warmte worden verwarmd. Zo kan energie worden bespaard en CO2-uitstoot worden teruggedrongen. Ook levert het huishoudens een flink lagere energierekening op. Deze ontwikkeling wil het kabinet onder andere stimuleren via deze nieuwe subsidieregeling. De overstap naar een duurzamere energievoorziening kan zo samen met alle Nederlanders worden gemaakt.”

De subsidie is beschikbaar voor verschillende apparaten. Via een zonneboiler wordt zonlicht omgezet naar warmte voor het verwarmen van ruimtes of water. Een zonneboiler levert een gemiddeld huishouden een besparing op de energierekening op van rond de 130 euro per jaar en kost tussen de 2.000 en 5.000 euro. Een huishouden kan hiervoor gemiddeld een subsidie van € 650 euro aanvragen, afhankelijk van het type zonneboiler. Ook is een voorwaarde voor de subsidie dat de collector voorzien is van een Solar Keymark certificaat, uiteraard hebben onze PVT panelen dit.

Neem contact op voor advies op maat.